logo consumerprc logo ec logo dTest

Registrační formulář

  Jméno
  Příjmení
  Město
  E-mail
  Mobilní telefon(pro případ „last minute“ změn)
  Název Vaší organizace
  Webové stránky(pokud existují)
  Typ organizace
  Pokud jiná, prosíme, popište
  Vaše pozice v organizaci
  Jste v rámci organizacestálý pracovníkdobrovolník
  Pro organizaci pracujeteméně než 1 rokod 1 do 3 letod 3 do 5 letvíce než 5 let
  Máte nějaké zvláštní požadavky, např. imobilita, dieta adt.?
  Prosíme, popište Vaši současnou/budoucí odpovědnost v organizaci, jak souvisí s tématem školení a jak Vám účast pomůže ve Vaší práci. (Max. 250 znaků)
  Popište Vaši úroveň znalostí a zkušeností v oblasti Digitální práva spotřebitelů (Max. 250 znaků)

  Úplně vyplněný formulář je podmínkou přijetí žádosti.

  V případě jakýchkoli dotazů a dalších informací o projektu kontaktujte tým projektu na adrese info@consumer-pro.eu

  Informace o ochraně údajů:

  Příjemci vašich osobních údajů budou: Evropská komise (DG JUSTICE), Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA), zaměstnanci BEUC a subjekty pověřené monitorováním nebo inspekcemi při uplatňování práva EU (např. interní audity, Účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)). CHAFEA působí jako správce údajů pro všechny operace zpracování údajů související s tímto projektem. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2018/1725. Zpracovatelem osobních údajů je dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10, IČ: 45770760 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1277. Přístup k vašim osobním údajům u zpracovatele mají zaměstnanci v pozici školitele a asistenta projektu v České republice.

  Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

  Vaše žádost a veškeré kontaktní údaje poskytnuté respondenty budou uloženy po dobu trvání projektu (do června 2021). Máte právo na přístup, opravu a vymazání údajů, které o vás uchováváme, jakož i právo na obdržení kopie vašich údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je adresovat CHAFEA, oddělení spotřebitelů (subjekt jednající jako správce údajů) prostřednictvím: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu.

  Inspektor ochrany údajů CHAFEA je vám k dispozici pro případné vysvětlení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725 na adrese chafea-data-protection@ec.europa.eu.

  Můžete podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů na adresu EDPS@edps.europa.eu .

  Pokud se domníváte, že vaše práva nejsou respektována a vaše údaje jsou používány nezákonně, máte také právo podat stížnost u vašeho národního úřadu pro ochranu údajů. Kontaktní údaje všech vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů naleznete zde.

  Další informace o vašich právech na ochranu údajů naleznete zde.

  Výhody registrace

  Podpis smluv online

  Připravili jsme pro vás online systém smluv, které vyřídíte z pohodlí vaší kanceláře a klidně i na cestách.

  Časová úspora

  Díky profilu vaší firmy vyřídíte většinu úkonů rychle a bez opakovaného vyplňování údajů.

  Ucelené vzdělávání

  Získejte zdarma přístup k našim videokurzům a dalším materiálům ke stažení a také přehled navštívených kurzů.