dTest pro podnikatele


 

Jsme tu i pro podnikatele. Nabízíme bezplatnou právní poradnu, vzdělávací kurzy, ověřené obchodní podmínky a nabízíme také naši Značku kvality dTest pro vaši propagaci.

Radíme po telefonu – Poradenská linka časopisu dTest na č. 299 149 009 je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a lidé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desítky tisíc volajících.

Naše spotřebitelská poradna je tu i pro podnikatele. Řada konfliktů mezi obchodníky a jejich zákazníky pramení z neznalosti či nevhodného výkladu zákonných práv a povinností. Podnikatelům proto nabízíme možnosti, jak získat potřebné informace a začlenit je do své obchodní praxe.

Vzděláváme podnikatele – Pořádáme kurzy o právních vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli. Díky zkušenostem z právní poradny víme, kde vznikají třecí plochy mezi podnikateli a spotřebiteli. Do kurzů zařazujeme příklady z praxe a účastníkům radíme s konkrétními problémy. Od roku 2012 jsme proškolili již stovky podnikatelů a zaměstnanců různých společností k jejich spokojenosti. Připravujeme také kurzy na míru jednotlivých firem. Kromě toho sdílíme vědomosti prostřednictvím bezplatných videokurzů.

Pomáháme e-shopům s obchodními podmínkami – Internetovým prodejnám pomáháme sestavit a formulovat obchodní podmínky, kterým budou jejich zákazníci rozumět a které budou v souladu s aktuální legislativou. Provozovatelé e-shopů mohou využívat vzorové dTest obchodní podmínky.

Urovnáváme spory mezi spotřebiteli a podnikateli – Provozujeme službu mimosoudního urovnání sporů VašeStížnosti.cz, která pomáhá vyřešit stížnosti spotřebitelů na chování podnikatelů v obchodě a ve službách. Ať už se jedná o zamítnuté reklamace nebo jiné záležitosti, jsme nestranným prostředníkem, který se snaží dojít ke smírnému řešení. Vše probíhá transparentně na stránce www.vasestiznosti.cz. Od roku 2013 jsme se zabývali více než 14 tisíci případy.

Propůjčujeme výrobkům Značku kvality dTest – Výrobci nebo distributoři produktů, které v našich testech dosáhly 70 % a výše a zároveň patří mezi třetinu nejlépe hodnocených, mohou požádat o používání Značky kvality dTest. Toto označení ověřené kvality mohou využít pro svou propagaci. Na českém a slovenském trhu bylo štítkem se Značkou kvality dTest označeno více než 700 výrobků.

Přinášíme mezinárodní know-how – Proškolení obchodníků ve spotřebitelské legislativě prospívá spotřebitelům i podnikatelům. Proto jsme se zapojili do mezinárodního projektu pro vzdělávání malých a středních podniků, který organizuje Evropská spotřebitelská organizace BEUC, Evropská asociace malých a středních podniků a řemesel SMEunited a Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES. Máme akreditaci k lektorování budoucích školitelů ve spotřebitelsko-právní problematice.

Financování dTestu

Nezávisle, objektivně a bez reklam.

Vydávání časopisu je hrazeno výlučně z peněz předplatitelů, kteří umožňují jeho nezávislou existenci bez nutnosti reklam. Testování probíhá nezávisle v odborných laboratořích. Aby bylo možné financovat nákladné laboratorní zkoušky, testuje ve spolupráci s dalšími spotřebitelskými organizacemi a náklady za testování si dělí.

Naše aktivity jsou také dlouhodobě podporovány z veřejných zdrojů formou dotací, které částečně pokrývají například bezplatnou právní poradnu nebo osvětové kampaně pořádané dTestem.

 

Výhody registrace

Podpis smluv online

Připravili jsme pro vás online systém smluv, které vyřídíte z pohodlí vaší kanceláře a klidně i na cestách.

Časová úspora

Díky profilu vaší firmy vyřídíte většinu úkonů rychle a bez opakovaného vyplňování údajů.

Ucelené vzdělávání

Získejte zdarma přístup k našim videokurzům a dalším materiálům ke stažení a také přehled navštívených kurzů.